JavaScript iArray Example: www.purplepixie.org/iarray